Børneattester

Folketinget har vedtaget en lov, der siger, at alle idrætsforeninger pr. 1. juli 2005 skal indhente en børneattest på trænere, instruktører, holdledere, der har eller skal have vedvarende kontakt med børn under 15 år.

Yderligere oplysninger kan ses på DGI´s hjemmeside:http://www.dgi.dk/

For at leve op til loven har HGF´s bestyrelse aftalt følgende:

- Alle som er tilknyttet HGF som træner, instruktører, holdleder og bestyrelsesmedlem der har omgang med børn skal efter 1. juli 2005 udfylde en samtykkeerklæring, der giver HGF tilladelse til at indhente en børneattest. Har man haft et længere fravær fra klubben på f. eks. et år skal der indhentes en ny børneattest ved genansættelse.

 - Såfremt børneattesten ikke er ren kan vedkommende ikke være tilknyttet eller virke i HGF og vil få besked om årsagen hertil af formanden. Dette forhold vil kun være kendt af formanden.

Ved tvivl eller spørgsmål, ret gerne henvendelse til HGF´s formand.